ZŠ Praha - Koloděje

Základní škola Koloděje

    


Obnova školní zahrady
se realizuje s podporou
Nadace Proměny

 


PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Naplňujeme směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (směrnice WMAA)

Více

* TŘÍDY

Zde najdete nejaktuálnější informace o činnosti školy a jednotlivých tříd...

Více

Informační systém České školní inspekce

Naleznete v něm informace o naší škole, včetně inspekčních zpráv

Více

Máme facebook!

viz. dále

Více