ZŠ Praha - Koloděje

Kolodějova zahrada života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRADA A JEJÍ PROMĚNY

CESTA za PROMĚNOU zahrady je téměř u konce?

Školní zahrada v přírodním stylu ”Kolodějova zahrada života”

Projekt Kolodějova zahrada života je realizován v souladu s programem Zahrada hrou Nadace Proměny, jehož cílem je podporovat vznik originální zahrady vytvořené na míru ZŠ a MŠ Koloděje, která dětem umožňuje zejména volnou hru, rozvoj fantazie, kreativity, přirozených schopností, dovedností, vnímání zákonitostí přírody, utváření vztahu lidí k místu a sdílenému prostoru od nejranějšího věku. Nedílnou součástí proměny zahrady je zapojení uživatelů zahrady do její tvorby a další údržba a zanesena témata k osvětě v oblasti architektury, krajinné tvorby a vlivu prostředí na člověka.

 

Popis proměny zahrady:

Společně jsme vytvořili zahradu, která děti inspiruje k různým činnostem a posiluje v nich pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Lákadlem nejen pro děti je vzít si právě koloběžku a zažít jízdou po červené betonové cestičce vinoucí se kolem zahrady, po otisku stopy skřítka Koloděje, svůj vlastní příběh. Sem a tam na ně dýchne i historie Kolodějů. Nabízí se jim pestrá paleta podnětů a prožitků jako v lese, u říčky, skály nebo na louce.

Zároveň zahrada funguje jako celoroční učebna pod širým nebem. V zahradě také probíhají společná setkání a tradiční školní akce. Prostor zahrady je rozdělen do čtyř zón, které představují jednotlivé živly – vodu, oheň, vzduch a zemi. S každým z nich se děti pokaždé jinak seznamují a bezpečně s ním experimentují.

Motto: „A pátý živel: To je Koloděj.“

Architektonická studie ZDE

Projektová dokumentace zahrady na všechny etapy stavby ke stažení zde a obrazové přílohy 1, 2, 3, 4

Kdo je v realizačním týmu?

Za odborníky: Ing. Arch. Radek Janoušek, projektový specialista, Nadace Proměny radek.janousek@nadace-promeny.cz

Za zřizovatele: Ing. Angela Morávková, starostka MČ Praha Koloděje angela.moravkova@kolodeje.cz

Za učitele MŠ a ZŠ: Bc. Tereza Chalupská, zástupkyně ředitele, smluvní koordinátorka tereza.chal@seznam.cz

(do června 2016 Mgr. Dana Petráková)

Za školní družinu: paní Jitka Lacinová, vychovatelka ve školní družině lacinova25@seznam.cz

Za rodiče: Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka, vlckovi.kolodeje@gmail.com

 

Kdo nás podporuje a kdo nám pomáhá?

Nadace Proměny, která nám pomáhá proměnit školní zahradu v inspirativní prostředí pro děti, rozvoj fantazie a dovedností. Do projektu se zapojují učitelé, děti i jejich rodiče.
Architektky MgA. Marcela Steinbachová a Ing. Pavlína Malíková, které nám navrhly budoucí podobu zahrady.
Umělec a výtvarník Doc. ak. mal. Jaroslav E. Dvořák, který pracuje se dřevem a vytvořil do naší přírodní prolézačky pro děti z kmenů prastarých oborních dubů.
Umělec a zahradní architekt PhDr. Stanislav Špoula, který pracuje s přírodním kamenem a vytvořil do naší zahrady "kamenný les" z čedičových kvádrů.
Naši učitelé, rodiče s dětmi spolu s příznivci projektu (místní zájmové spolky, drobní místní podnikatelé), zřizovatelem školy i MČ Praha – Koloděje se po celou dobu průběhu projektu zapojují do nejrůznějších společných akcí a pracovních brigád, které škola a školka na podporu proměny zahrady pořádá. Část peněz na proměnu zahrady se nám podařilo získat s podporou Nadace Proměny, poskytovatele grantu hl.m.Prahy a dobrovolných dárců, díl práce jsme odvedli sami i s pomocí Vaší.
 
Bližší informace naleznete rovněž na http://www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota

Projekt Kolodějova zahrada života vzniká za podpory Nadace Proměny.

 

Proč to děláme a kdy to začalo?
Pro děti a jejich pozitivní, všestranný rozvoj. Aby měly k přírodě hezký vztah a chápaly pojem odpovědnost. Pro lepší soudržnost naší komunity. Pro ty, kdo přijdou po nás.
První myšlenka společně vytvořit zahradu v přírodním stylu se zrodila na podzim 2012. Podnět vzešel z mateřské školy. Při přestavbě zahrady u mateřské a základní školy se celý systém mění vlastní silou. Největší část energie, která pohání proces změn, pochází zevnitř. To znamená ze „systému škola a školka“. Jsou živým systémem, který se mění podle principu autopoiéze – z vlastní aktivity, vlastních sil a na základě vlastních zdrojů. Na začátku bylo rozhodnutí učitelského kolektivu, že nastal čas provést změnu. Je to jejich vůle, která říká: „Takhle to dál nejde“. Tento počáteční impuls získal podporu také z řad rodičů, kteří se nechtějí spokojit s tím, že má mít jejich dítě v tak důležité fázi života, jako jsou školková a první školní léta, pouze omezené herní možnosti. Učitelky se s tímto identifikovaly a převzaly odpovědnost za rozšíření herní nabídky. Teprve když jsou dospělí připraveni jednat na vlastní odpovědnost, může se situace dětí začít v pozitivním smyslu měnit.

AKTIVITY V KOLODĚJOVĚ ZAHRADĚ ŽIVOTA

Naší bohatou činnost na zahradě sledujte na facebooku naší školy, kde si budete moci prohlédnout množství fotodokumentace a komentářů.

Paní Komárková v Kolodějově zahradě života

Manželka Karla Komárka -mecenáše Nadace Proměny, díky níž se nám podařilo přeměnit školní zahradu v Kolodějovu zahradu života se dnes prošla po cestičce naší zahrady, obdivovala přírodní herní prvky, lanové centrum i školní hřiště. Poté si prohlédla školu a spolu se zástupci Skutečně zdravé školy - p. Vaclavíkem a pí. Kallmünzerovou - diskutovali nejen o získání stříbrného ocenění, které naše škola převezme v listopadu.

Kolodějova zahrada se probouzí

Nejen třídy a výzdobu chodeb mají učitelé na starosti o přípravném týdnu. I naše zahrada si zaslouží péči. Prohlédněte si fotky, viz. dále...

KVĚTEN - Měsíc školních zahrad

Květen je pro většinu lidí měsícem lásky, pro spoustu škol je květen také měsícem školních zahrad. Kolodějská škola a školka to propojila. V našem videu chceme ukázat lásku k naší zahradě, která v Kolodějova zahrada života - MŠ a ZŠ Praha Koloděje nekvete pouze v tomto měsíci. Podívejte se s námi, co vše mohou podnikat děti v naší zahradě. Kolodějská škola a Mateřská škola Koloděje vzdává hold své školní zahradě! https://youtu.be/2jYtNnOuzck. Link viz. dále Tímto videem se zapojujeme do mezinárodní kampaně Měsíc školních zahrad 2018 (viz. https://www.mesicskolnichzahrad.cz/)

KVĚTEN - Měsíc školních zahrad

Opět jsme se zapojili do mezinárodní kampaně - Měsíc školních zahrad. Pro nás není tento měsíc ničím novým, protože školní zahradu využíváme k výuce i zábavě běžně. Ze květnového života na zahradě připravujeme video, se kterým se budete moci seznámit na našem facebooku. Viz. dále

NADACE PROMĚNY POŘÁDALA EXKURZI DO NAŠÍ ZAHRADY

25. dubna proběhla akce Nadace Proměny pod názvem Exkurze do školních zahrad 2018 - inspirace, metodika, využití... Viz dále

Radost skřítka Koloděje

V pondělí 16. dubna obohatil naši venkovní učebnu v Kolodějově zahradě života, realizované díky Nadaci Proměny, mobiliář, který je plně v souladu s návrhem paní architektky Steinbachové. I když poprchávalo, naši čtvrťáci si nenechali ujít možnost, aby jako první zasedli a přečetli si část textu ze svých čítanek. Nakonec rozum zvítězil a utekli jsme zpátky do tepla a sucha naší třídy. Fotky viz. dále

Skřítkova tělocvična

Přelez, přeskoč... Čtvrťáci vymýšlejí nejoriginálnější způsob překonání dřevěné překážky. Foto viz. dále

Vodní prvek

Nakoupili jsme nový kačírek, zapojili šikovné ruce pana školníka a náš vodní prvek se probudil ze zimního spánku v plné své kráse. Viz. foto dále

MORANA 2018

20. března jsme ještě šlapali ve sněhu, abychom ukončili moc paní Zimy, ale již se nám podařilo přivábit na zahradu skřítka Koloděje dokonce i sluníčko. Hodem do Rokytky jsme přivítali jaro. Prohlédněte si fotky - viz. dále. Více na našem FB.

Zimní spánek skřítka Koloděje?

Ani v zimě si patron naší zahrady neodpočine. Využili jsme zmrzlé plochy, zabezpečili přejezd přes betonovou cestičku a navezli nový písek do pískové plochy. Na jaře čeká ještě obnovu vodní prvek, kam bude navezen nový kačírek... Foto viz. dále

MASOPUST skřítka Koloděje

Středa 7. února probudila školního zahradního skřítka Koloděje nevídaným ruchem. Na ploše hřiště se objevily masopustní i karnevalové masky. Každoroční akci, doprovázenou průvodem po obci, jsme tentokrát inovovali. Děti představily své masky, zatančily si a na závěr se prošly po Kolodějově cestičce života, která se vine naší zahradou. Foto na školní Facebooku nebo viz. dále

Máme radost z Kolodějovy zahrady života

Po dlouhých měsících tahanic se vše podařilo. Díky vstřícnosti Nadace Proměny, která změnu v projektu vykomunikovala s paní architektkou, nám bylo umožněno realizovat tři herní prvky. Díky tomu se podařilo skloubit přírodní prvky - kameny, kmeny - s atraktivním lanovým prvkem a houpačkami. Za pořízení lanového prvku patří velký dík našemu zřizovateli, který prvek věnuje dětem k Mezinárodnímu dni dětí. V současné době probíhají i jednání o tom, jak by měla vypadat nová plocha, která vznikne místo stávajícího asfaltového hřiště. Držte nám palce, i přes klacky, házené nám jednotlivci pod nohy, se pomalu ale jistě zahrada proměnila. Děti hrající si na písku, šplhající po kmeni, sedící na kamenech a fronta zájemců o lanové centrum svědčí o tom, že se děti podařilo všestranně uspokojit. A k tomu všemu jsme využili centrální pískovou plochu. Viz. foto

III. etapa projektu

Již to máme "černé na bílém". Potvrení od Nadace Proměny, že nám na základě zhodnocení II. etapy projektu přiznává nadační příspěvek na údržbu a další rozvoj zahrady ve výši 50.000,- Kč. viz. dále

Granty pro Kolodějovu zahradu života na rok 2017

Díky dvěma grantům, které podal ředitel školy v rámci grantové výzvy MHMP pro oblast životního prostředí, máme zažádáno o vybavení venkovní učebny, dosev trávy a keřů. Grant se jmenuje Kolodějova zahrada života - ZELENÁ UČEBNA. Pokud uspějeme, máme zažádáno o 53.000,- Kč. Druhý grant se jmenuje Kolodějova zahrada života - EKOSKŘÍTEK KOLODĚJ a zažádali jsme o 61.300,- Kč na ekoškolení pro pedagogy (téma jak učit na zahradě) a semináře pro děti.

ZÍSKALI JSME PODPORU PRO III. ETAPU

Díky tomu, že se řediteli školy podařilo sepsat závěrečnou zprávu o II. etapy projektu Kolodějova zahrada života a úspěšně ji obhájit před Nadací Proměny, přiznala nám Nadace 50.000,- Kč na údržbu a rozvoj zahrady. Celou zprávu si můžete přečíst viz. dále.

Výsledky ankety v MŠ - názory na zahradu

Děkujeme všem za vyjádření svého názoru, který nám pomůže zahradu rozvíjet.

Názory rodičů ze ZŠ

z ankety PLICHTA SKŘÍTKA KOLODĚJE

Děti se o svoji zahradu starají

Prohlédněte si fotky viz. dále

Plichta Skřítka Koloděje - 1:1

Plichtu, neboli remízu, získáme vyrovnáním kladného a kritického ohlasu na naši Kolodějovu zahradu života. Poprosíme Vás o napsání, co se Vám na naší zahradě líbí a co byste chtěli zlepšit. Prosíme o navrácení Vašich názorů do 23. 9. Děkujeme za Váš čas a ochotu. Za všechny pedagogy a děti, využívající zahradu - Mgr. Zdeněk Dolanský

Mlsáme z našich výpěstků

Děti se radují, jejich záhonky přinášejí i chuťové výsledky. Čtvrťáci si sklidili brambory a společnou prací je přeměnili na chutné hranolky. Viz. dále. Více fotek na našem facebooku.

KRESBA ZAHRADY

Naši novou zahradu nejen využíváme a staráme se o ni, ale rádi ji i kreslíme. Viz. foto dále

HRA SE PRODÁVÁ...

Hra o Kolodějově zahradě má za sebou další prodejní akci. Na Oslavách 670 let Koloděj se podařilo utržit 2.200,- Kč. Moc děkujeme. Kostýmované i nekostýmované postavy tak mají o domácí zábavu postaráno. Pro další zájemce je hra k prodeji u ředitele školy. Foto viz. dále

Pozvánka na přátelskou projekci filmu Zahrada Hrou

ve čtvrtek 19. května v 18 hodin na adrese Bartolomějská 291/11, Praha 1 (pozvánka v příloze). Svou účast nám prosím, z důvodu omezené kapacity kina, potvrďte nejpozději do 29. dubna emailem na kolodejova.zahrada.zivota@gmail.com

Přijďte zasadit do zahrady strom.

Už se to blíží. Plánovaná výsadba proběhne v únoru. Přijďte si zasadit strom, keř a další dřeviny. Pomozte nám splnit sliby o společném sázení.

PF 2016

Přání zahrady do nového roku

Příběh dřeva a kamene

Chcete, aby si děti na školní zahradě mohly hrát skoro jako ve volné přírodě? V ZŠ a MŠ v Praze Kolodějích se to pokusili zařídit. Nebylo to jednoduché, ale věříme, že výsledek bude stát zato…

Přírodní dětská hřiště, zahrada pro děti, inspirace pro rodiče

Dětem bez přírody hrozí nemoci i poruchy chování - odkrýváme pohled na problematiku přírodních dětských hřišť

Školící seminář v Nadaci Proměny ke stavbě zahrady

Školícího semináře zaměřeného na realizaci stavby zahrady se zúčastnil ředitel školy Z. Dolanský a komunikační koordinátorka projektu D. Vlčková. Sdíleli jsme zkušenosti s ostatními školkami, dověděli jsme se, jak postupovat při zapojování dobrovolníků, jaké jsou hygienické požadavky na provoz přírodního hřiště a jak bude v budoucnu moci zahradu využívat po dohodě i veřejnost.  Máme i spoustu otázek, které budeme s Vámi postupně na třídních schůzkách a na připravované debatě řešit. První větší změny na zahradě bychom měli stihnout ještě do konce roku (herní prvek Skála a písková zóna). http://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/318_seminar-zahajil-dalsi-etapu-cesty-skolek-za-novou-zahradou.html

Začínáme ZNOVU na CESTĚ za PROMĚNOU zahrady.

http://www.zs-kolodeje.cz/cz/novinky/2459/zaciname-znovu-na-ceste-za-promenou-zahrady-

Diskuzní blog: Rodiče a školní zahrada, zdravý životní styl, důvěra a spolupráce

Vítáme vás v diskuzi pro rodiče. Je to místo, kde se rodiče mohou společně poradit o všem, co řeší ve vztahu ke škole, školní zahradě i školní kuchyni. Vytváříme komunitní prostor pro výměnu zkušeností a pro vzájemnou podporu.

Kamenný les, "Skála" vyhovuje požadavkům na bezpečnost pohybu dětí

Kamenný les nebo-li Skála byl z důvodu bezpečnosti v průběhu prázdnin přestavěn samotným umělcem S. Špoulou do nové podoby.

Poptávkové řízení na výběr generálního dodavatele stavby zahrady

Dne 26.8.2015 bylo vypsáno poptávkové řízení na výběr generálního dodavatele stavby zahrady s termínem otevírání obálek 14.9. ve 14 hod. na Úřadě MČ Koloděje. Součástí poptávkového řízení je realizace 1. etapy výstavby zahrady, která bude financována z nadačního příspěvku, příspěvku rodičů a dárců a finanční prostředky z grantu MHMP na výsadbu stromů a keřů. Spolku KROS, který disponuje 100 000 Kč na realizaci přírodního jezírka a potůčku, je umožněna samostatná realizace díla a projektu do konce tohoto roku dle podmínek MHMP.

POZVÁNKA na cyklus přednášek DĚTI A MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ

pokud se chcete dozvědět více o přeměnách zahrad a důvodech, proč jsme zvolili právě přírodní koncept pro naši zahradu, navštivte některou z akcí, které nabízí Nadace Proměny.

Proměna naší zahrady: …KOLEM OKOLO… aneb CESTOU DO MINULOSTI A ZA PŘÍRODNÍMI ŽIVLY

Náš komentář k představené studii na novou školní zahradu. Děti se mají na co těšit...

KOLEM OKOLO KOLODĚJ

Znáte obec Koloděje dobře? Chcete si vyzkoušet své znalosti? Vzali si svá kola, kočárky, kolečkové brusle, koloběžky, babičky a dědečkové šli i pěšky. Rodinnou zábavní a sportovně laděnou cyklo akci uspořádala 25. května 2014 ZŠ a MŠ Praha – Koloděje spolu s aktivními rodiči, Spolkem přátel Koloděj, za přispění MČ Praha Koloděje na podporu projektu proměny školní zahrady v Kolodějích.

ZHODNOCENÍ 1. ETAPY PROJEKTU PROMĚNY ZAHRADY

MALÁ REKAPITULACE NAŠÍ SPOLEČNÉ PRÁCE NA PROMĚNĚ KOLODĚJOVY ZAHRADY ŽIVOTA. Podívejte se na čem všem, naši učitelé spolu s rodiči a dětmi ve spolupráci s dalšími místními spolky a nadšenými příznivci proměny naší školní zahrady, zapracovali, NA ČEM SE PODÍLELI, JAKÉ AKCE ORGANIZOVALI, co se jim dosud PODAŘILO, a jaké mají PLÁNY do další etapy projektu - DLOUHO OČEKÁVANÁ FÁZE VLASTNÍ REALIZACE.

ADOPTUJ SI STROM DO ŠKOLNÍ ZAHRADY

ADOPTUJTE STROM PRO SVÉ DĚTI, VNOUČATA. Složte se se svými kamarády, spolužáky a stvrďte přátelství pořízením a zasazením společného stromu! Nebo jen PŘISPĚJTE svým podílem NA POŘÍZENÍ STROMU.

AUKCE PRO ZAHRADU

1. benefiční aukce uměleckých děl na podporu proměny školní zahrady se uskutečnila dne 23. září 2014 v prostorách nové mateřské školky v Kolodějích u příležitosti zahájení nového školního roku.

Reportáž z oslavy Dne stromů a adopci na hithit

Reportáž, kterou natáčela Nadace Proměny v Kolodějích k akci Adoptuj strom do školní zahrady na hithitu, je na webu http://zahrada-kolodeje.nadace-promeny.cz/cz/novinky/323_sedmdesat-tisic-pro-zahradu.html , youtube https://www.youtube.com/watch?v=tVstJcv8fqE&list=UUBV1qo9N3WlDkTZHA65DyvA a zítra také na nadačním FB www.facebook.com/nadacepromeny a na webu zahrady www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota

Jak postupujeme s přeměnou zahrady přes zimu?

S TĚŽKOU PRACÍ NA ZAHRADĚ NÁM POMŮŽE AŽ MRÁZ.Ptáte se, jak je to možné?

Granty 2015 - podáváme žádosti

O jaké granty se bude škola jako žadatel v roce 2015 ucházet? Zasíláme přehled grantových výzev. Budeme rádi za nabídku Vaší pomoci při zpracovávání žádostí. Vzájemnou spoluprací se tak podílíte na budoucím rozvoji naší školy.

1. Speciální a tvůrčí setkaní adoptivních rodičů stromů do školní zahrady

Zpráva z průběhu akce na podporu projektu proměny školní zahrady

Voda - symbol naší zahrady

Jeden ze symbolů naší zahrady vzívají naši žáci i při různých soutěžích. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže ZA TAJEMSTVÍM ČISTÉ VODY, organizované Ministerstvem zemědělství a naši nejstarší žáci se zapojili i do literární soutěže, zaštítené primátorkou Prahy, pod názvem VODA PRO ŽIVOT. Držte našim soutěžícím palce.

Školní zaHRAda

Zajímavý časopis pro zahradní pedagogiku. Viz.